امور اجرایی برگزاری رویداد

برگزاری رویداد به صورت حرفه شامل سه بخش اصلی می شود.

1- فعالیت های قبل از برگزاری رویداد (امور دبیرخانه ای)
2- فعالیت های در حین برگزاری رویداد (امور اجرایی برگزاری رویداد) که در این بخش توضیح خواهیم داد.
3- فعالیت های بعد از برگزاری رویداد ( مستند سازی و ارائه گزارشات )

در این بخش می خواهیم فعالیت هایی که در حین برگزاری یک رویداد اتفاق می افتد را تشرح کنیم. همانطور که می دانید یکی از مهمترین و سخترین بخش های برگزاری یک رویداد مربوط به روزها اجرای رویداد است. در این روز ها اگر بدون برنامه ریزی و تجربه کافی وارد اجرا شوید حتما به مشکل بر می خورید و نتیجه زحمات چند ماهه حتی چند ساله قبل از برگزاری رویداد را از بین خواهید برد. ولی در صورتی که با یک برنامه جامع وارد اجرا شوید می توانید این روزهای پر استرس را پشت سر گذاشته و از اجرای رویداد لذت ببرید. شرکت آریا راد شریف به صورت کلی و خلاصه شده فعالیت های در حین برگزاری رویداد را به عناوین زیر بخش بندی کرده و آماده ارائه خدمات در این خصوص می باشد.

 1. آماده سازی سالن ها ( یک روز قبل از همایش )
 • کنترل تجهیزات صوتی و تصویری
 • نصب بنر های روی سن و اطراف سالن
 • گل آرایی روی سن
 • کنترل موضوع پذیرایی میان وعده و نهار
 • آماده سازی میز پذیرش همایش
 • هماهنگی جهت نصب و راه اندازی شبکه اینترنت
 1. سیستم پذیرش رویداد
 • توزیع ای دی کارت های مدعوین
 • توزیع پکیج هدایا و برنامه زمان بندی رویداد
 • کنترل ورود و خروج به سالن ها
 • امکان چاپ کارت ورود به رویداد و گواهینامه به صورت آنلاین در روز رویداد
 1. مدیریت سالن ها
 • مدیریت ورود و خروج سالن ها به صورت الکترونیکی
 • مدیریت اتاق فرمان
 • مدیریت سالن اصلی
 • مدیریت کارگاه های آموزشی
 • مدیریت سالن های ارائه مقالات
 1. مجری حرفه ای صدا و سیما
 2. قاری بین المللی قرآن
 3. مدیریت اتاق فرمان سالن همایش
 4. پذیرایی های میان وعده و نهار و پذیرایی های VIP
 5. تیم تشریفات VIP 
 6. تیم حراست و انتظامات رویداد
 7. ساخت تندیس و لوح تقدیر
 8. نیروی خدماتی و نظافت سالن
 9. فیلم برداری و عکاسی همایش
 10. موسیقی زنده
 11. استنداپ کمدی
 12. گل آرایی و بادکنک آرایی
 13. کرایه تجهیزات مورد نیاز رویداد
TOP