خدمات پذیرایی

خدمات پذیرایی کیترینگ مجموعه آریا راد شریف علاوه بر تهیه وعده هاى غذایى براى رویدادهاى مجموعه، آماده پذیرش سفارش  براى پرسنل غرفه شما نیز است.

 

پرسنل این واحد تجربه حضور در رویدادهاى خاص بین المللى و پذیرایى از افراد سرشناس سیاسى و میهمانان خارجى را همراه با جلب رضایت آنان را دارند.

 

خدمات پذیرایی
خدمات پذیرایی
TOP