وبسایت و اپلیکیشن رویداد

در جهان امروز که برگزاری رویداد به عنوان یک صنعت پیشرفت چشم‌گیری داشته است، بیش از پیش ضرورت استفاده از تکنولوژی و ارائه خدمات بهتر به شرکت‌کنندگان رویداد مورد توجه باید قرار گیرد. تصور کنید در یک رویداد شرکت کرده‌اید و به دنبال آشنایی با افراد حاضر در سالن هستید، و نمی‌خواهید فرصت‌ طلایی شبکه‌سازی این رویداد را از دست بدهید؛ یا خود برگزارکننده هستید و به دنبال ساده ترین روش برای اطلاع رسانی جزئیات رویداد به شرکت‌کنندگان حاضر در رویداد می‌گردید.

رویدادهایی اندکی وجود دارند که با نداشتن وب سایت توانایی فعال ماندن را دارند. وب سایت رویداد اولین ارتباط شما با شرکت کنندگان است. که نیازمند اطلاعات اصلی رویداد و نیز مواردی  که شرکت کنندگان را ترغیب می کند تا در رویداد ثبت نام نمایند. شما می توانید یک صفحه یرای ثبت نام درسایت و یا پرداخت داشته باشید.
و همچنین نیاز به داشتن اپلیکیشن برای رویداد احساس می شود تا به وسیله آن بتوان ارتباطی موثر بین برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان و همچنین ارتباط بین شرکت‌کنندگان با یک‌دیگر و شبکه‌سازی را تسهیل کرد.

نکته کلیدی در برگزاری هر رویداد،  سهولت در دسترسی به اطلاعات، ثبت نام آسان و دریافت اطلاعات دقیق در زمان مناسب مهمترین عامل جذب مخاطب می‌باشد.

TOP