رویداد هایی که طی 10 سال فعایت شرکت آریا راد شریف ( گروه آریاراد ) برگزار شده است به شرح زیر می باشد

رویدادهای برگزار شده گروه آریاراد، شامل تعداد زیادی همایش، نمایشگاه و رویدادهای نوین می باشد که در این صفحه پوستر شاخص ترین این رویداد ها به نمایش کذاشته است.

TOP