پذیرایی بار سرد و گرم

درصورتی که شما تمایل به پذیرایى کامل در رویداد یا حتى داخل غرفه را دارید کافه نمایشگاه با استقرار در محل مورد نظر شما یک بار گرم و سرد منحصر به فرد را براى شما ایجاد مینماید.

کافه نمایشگاه شامل انواع نوشیدنى هاى گرم، انواع نوشیدنى هاى سرد، کیک، دسر، کوکى، فینگر فود،لیوان میوه و ...

پرسنل این واحد با تجربه حضور در رویدادهاى خاص بین المللى و پذیرایى از افراد سرشناس سیاسى و میهمانان خارجى را همراه با جلب رضایت آنان دارند.

پذیرایی بار سرد و گرم
پذیرایی بار سرد و گرم
پذیرایی بار سرد و گرم
پذیرایی بار سرد و گرم
TOP